Nhà máy

Tại các nhà máy/khu công nghiệp vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra hiện tượng ùn tắc phương tiện tại cổng ra vào với những nguyên nhân chủ yếu:

  • Phân làn xe di chuyển chưa hợp lý.
  • Nhiều xe ra vào trong giờ cao điểm (giờ vào làm, giờ tan làm).
  • Sử dụng công nghệ kiểm soát vào ra phương tiện chưa hiệu quả.
  • Chưa linh hoạt trong việc mở/đóng barier.
  • Nhiều thủ tục đăng ký vào ra rườm rà, mất nhiều thời gian.

Với thực trạng đó, việc xây dựng giải pháp quản lý bãi xe, kiểm soát phương tiện ra vào nhà máy/khu công nghiệp đòi hỏi phải thật chính xác, nhanh chóng, an toàn và hiện đại. Giải pháp quản lý bãi xe thông minh SPM được phát triển để giải quyết mọi bài toán về quản lý bãi xe dù khó nhất. SPM đã được ứng dụng cho nhiều nhà máy/khu công nghiệp trên cả nước.

Một số nhà máy tiêu biểu đã sử dụng giải pháp quản lý bãi xe thông minh SPM:

Nhà máy LG Hải Phòng

Nhà máy Hanwha Techwin

Nhà máy Rozer Thái Bình

Nhà máy Masan – Nghi Lộc, Nghệ An

Nhà máy Yazaki